Ikon
Kérelem a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást igénylőknek

Megtekintés: Kérelem egyes ellátásokhoz
A kérelmet a gondozási centrum vezetőjéhez levél formájában kell benyújtani.

Ikon
Háziorvosi igazolás a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevételéhez

Megtekintés: Egészségi állapotra vonatkozó igazolás
A nyomtatványt a háziorvossal kell kitöltetni. Levélben vagy személyesen kell eljuttatni a gondozási centrum vezetőjéhez.

Ikon
Jövedelemnyilatkozat a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igényléséhez

Megtekintés: Jövedelemnyilatkozat ellátásokhoz
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénylése esetén kell kitölteni az idős vagy fogyatékkal élő személynek, illetve hozzátartozójának. A jövedelemnyilatkozatot a kérelemmel együtt a gondozási centrum vezetőjéhez vagy az intézményvezetőhöz kell eljuttatni.

Ikon
Ügyfél adatlap

Megtekintés: Ügyfél adatlap
A gondozási centrum vezetője személyes megkeresésekor kitöltendő dokumentum.