A Kincses Sziget Szépkorúak Otthona által működtetett jelzőrendszeres házi segítségnyújtás az Egri, Hevesi és Bélapátfalvai járás területén élőknek ad lehetőséget az ellátás igénybevételére. Az általunk működtetett rendszer előnye, hogy a segélyhívás lebonyolításához mobiltelefonokat használunk, mely teljes körű kommunikációs rendszerként is működik. A jelzőrendszerben használatos készülékek megbízható, egyszerűen kezelhető – időseknek készült- SOS gombbal ellátott Alcatel mobiltelefonok. Az SOS gomb használatakor a készülék krízishelyzet esetén üzenetet küld, riasztási hangot ad ki és automatikusan tárcsázza a központunk számát. A hívást a diszpécserközpont fogadja, mely a nap 24 órájában működik.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást igénybevevők a rendszeren belül az ápolókkal, a központtal és a jelzőrendszerhez tartozó készülékek használóival ingyenesen beszélhetnek, ezen kívül havi 40 perc szabadon lebeszélhető bármely belföldi hálózat irányába, ennek díját tartalmazza az ellátásért fizetendő alapdíj.

Az ellátás igénybevételének feltételeit tartalmazza az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 65. §:

(1) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.

(4) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult

  1. a) az egyedül élő 65 év feletti személy,
  2. b) az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, vagy
  3. c) a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását.

Az ellátás kérelmezéséhez szükséges dokumentációk letölthetők a dokumentumtárból. A kérelmet az intézményvezetőnek kell benyújtani.