A szociális étkeztetésről a Kincses Sziget Szépkorúak Otthonának konyhája gondoskodik, a kiszállítást az Alapítvány autóival biztosítjuk jelenleg Noszvaj község egész területén.

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt.

(1993. évi III. törvény 62. §)