Medicin-Liget Egészségmegőrző és Gondozó Alapítványt 2004. évben † Hevér János 1948-2017. álmodta meg és hozta létre. Fő célja az idősgondozás volt.

Szelleme itt él közöttünk. Halála nagy veszteség az Alapítványnak és az Idősek Otthonának. Az utolsó pillanatig hatalmas erővel küzdött, dolgozott. Nagy volt benne az erős vágy és akarat, hogy álmait megvalósítsa. A halál erősebb volt és elragadta tőlünk. Egy nagyon gazdag életút szakadt meg, s mi tisztelettel meghajtjuk fejünket. Családja, barátai, munkatársai, akik még itt vagyunk, bízvást reméljük, és azon vagyunk, hogy az Alapítvány továbbiakban is szellemisége fényében működjön, élete és munkássága örök példa számunkra.

Noszvajon Magyarország legtisztább településén működik az Alapítvány. A 2004-ben létrejött alapítvány kiemelten közhasznú tevékenységet folytat a Heves Megyei Bíróság Pk.60113/2004 számú jogerős határozata alapján.
Célja: Olyan anyagi alap megteremtése, amely biztosítja elsősorban az időskorúak elhelyezését, egészségük megőrzését, ápolását, testi és lelki gondozását.
További célja a fiatalkorúak oktatásával és képességfejlesztésével kapcsolatok feladatok ellátása. Természet és állatvédelem, a kulturális örökség megóvása, valamint érdekvédelmi tevékenység ellátása.
Az Alapítvány az alapítási cél megvalósítására vállalkozási tevékenység végzésére jogosult. A gazdálkodás során elért eredményt nem osztja fel, közhasznú tevékenységre fordítja.
Vállalkozási tevékenység keretein belül működik a Kincses Diákszálló 40 fős ifjúsági szálláshely. Az egri Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködve határtalanul program keretében évek óta fogadunk diákokat.
Az Alapítvány pályázat útján elnyert saját áramszolgáltató erőművel rendelkezik, ami szintén a vállalkozási tevékenységhez tartozik.
A közösségi szolgálat keretén belül a gimnáziumokban kötelezően előírt 50 óra önkéntes tevékenységet Alapítványunk biztosítja a diákoknak.
Az Alapítvány évek óta támogatja a Patrónus party rendezvényeket, továbbá a helyi Polgárőrség szervezetét.
Az Alapítványi vagyon felhasználása, beszámoló közlése nyilvános. A beszámolót az Igazságügyi Minisztérium Cégnyilvántartási és Céginformációs szolgálatnak a – számviteli törvény előírásai szerint – az adott üzleti év mérlegforduló napján követő 5 hónap utolsó napján tartozik letétben helyezni. Az Alapítvány honlapján is közzé tett beszámolóhoz, valamint a közhasznúsági mellékletekhez hozzáférést biztosít.
Az Alapítvány működését három tagú kuratórium irányítja. A kuratórium évente legalább egy alkalommal ülésezik.

Medicin-Liget Alapítvány 99.979.953 Ft uniós támogatást nyert a „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” című pályázaton az Új Széchenyi Terv keretében. A projekt során új nappali szolgáltatás került kialakításra.

Az Alapítvány önálló jogi személyiségű szervezeti egysége a Kincses Sziget Szépkorúak Otthona és Kistérségi Gondozási Centrum.
Kezdetekben egy 50 fős szálloda átalakítása után 2004-ben jött létre az emelt szintű bentlakásos idős otthon, mely 1-2 fős szobákban fogadta a beköltözőket. 2007-ben az idősotthon kibővítette tevékenységi körét, Kistérségi Gondozási Centrummá alakult. A Kistérségi Gondozási Centrum integrálta a nappali ellátás, a szociális étkeztetés, a családsegítés, a házi segítségnyújtás, a támogató szolgálatok és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatásait.
Az évek során egyre növekvő igényt tapasztaltuk a bentlakásos idős ellátásra, így a telephelyen új épületszárny kialakítására került sor pályázati és saját önerős fejlesztéssel. Ezáltal a székhelyen és a telephelyen 123 főre bővült a gondozotti létszám, ami napjainkban már kevésnek bizonyul. Lakóink és hozzátartozóik az ellátás színvonalával elégedettek, az elmúlt 14 év működés során jó hírnevet sikerült szerezni a térségben.

A Forrás Kft, mint szolgáltató biztosítja az Idős otthona részére fűtést, mosást étkezést. Törekvésünk mindig is a családias hangulat kialakítása volt. Célunk az otthon lakóinak a szolgáltató által előállított hús, tej, zöldség termékek feldolgozása, amit saját konyhánkon hasznosítunk, ezzel is törekszünk, hogy az itt élő idős emberek házias otthonos ellátásban részesüljenek.