Idősek és Fogyatékosok Kistérségi Gondozási Centruma létrehozása Noszvajon

Medicin-Liget Alapítvány 99.979.953 Ft uniós támogatást nyert a „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” című pályázaton az Új Széchenyi Terv keretében. A projekt során új nappali szolgáltatás került kialakításra.

Az alapítvány 2005-től integrált formában nyújt szociális alap- és szakosított ellátást Noszvajon.

A település külterületén létrehozott, 484 m2 alapterületű, teljes körűen akadálymentesített, energiatakarékos működést biztosító épület 30 fő idős illetve fogyatékkal élő számára biztosít nappali ellátást.

Az új központban közösségi együttlétre, pihenésre, személyi tisztálkodásra, étel melegítésére, tálalására és elfogyasztására alkalmas helyiségek állnak az gondozottak rendelkezésére. Az ellátás kiterjed a fizikai ellátásra, egészségügyi illetve pszichés gondozásra, szociális ügyintézésre és érdekvédelemre, szórakoztató-, kulturális-, fizikai foglalkoztatásokra.

A nappali ellátás biztosításával az alapítvány teljes körű, komplex szolgáltatást fog nyújtani.

A fejlesztés hozzájárul, hogy az idősek életük előrehaladtával minél tovább tudjanak aktívak és függetlenek maradni, a megfelelő szolgáltatásokhoz hozzájussanak és biztonságban érezhessék magukat. A szolgáltatásnak köszönhetően az idős emberek életminősége javul, ezáltal kitolódik az az időszak, melyet otthonukban, megszokott életterükben tölthetnek.

A fogyatékos személyeknek nyújtott szolgáltatások segítik a fogyatékkal élőket abban, hogy lehetőségeikhez képest önálló életvezetésre képesek legyenek.

A Gondozási Centrum új szolgáltatása 2014 júniusától vehető igénybe.


Kápolna építése

2012. novemberében megkezdődött a Noszvaji Engesztelő Kápolna építése intézményünk területén.

 

További képek ide kattintva tekinthetők meg az építkezésről.


Forrás Kft. megújuló energiaszolgáltatása a Medicin-Liget Alapítványban.


Új, korszerű mosoda Noszvajon

A noszvaji Kincses Sziget Szépkorúak Otthona épülete szomszédságában május elején új mosoda került átadásra.  A létesítmény az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében valósult meg az Otthon működését támogató Forrás Kft. sikeres pályázatának köszönhetően.

 A Forrás Kft. több mint 11 millió forintot nyert el a projekt megvalósításához, így a csaknem 50 fő elhelyezését biztosító idősek otthona egy olyan mosodával bővült, amely minden tekintetben képes  kiszolgálni a lakók igényeit.